Pytania dotyczące rezerwacji

+48 794 424 655
kontakt@dwormeluzyna.pl
Facebook

PRZED DOKONANIEM REZERWACJI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM
Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji pokoi i pobytu w obiekcie agroturystycznym Dwór Meluzyna, ul. Radomska 7, 24-123 Janowiec, zwanego dalej „Ośrodkiem”.
 2. Do nawiązania współpracy między Ośrodkiem a Gościem dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku. Wpłacenie zadatku oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. Ustalony zadatek należy wpłacić bezpośrednio w Ośrodku, na podany rachunek bankowy, lub Blikiem na podany w tym celu numer telefonu. Termin wpłaty zadatku, ustalany jest każdorazowo, indywidualnie w zależności od terminu rezerwacji. Niedokonanie takiej wpłaty bez uprzedniego poinformowania o opóźnieniu, upoważnia Ośrodek do anulowania rezerwacji.
 3. Rezerwacji bezpośrednich można dokonać wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy (www.dwormeluzyna.pl/#kontakt), mailowo (kontakt@dwormeluzyna.pl ) oraz telefonicznie pod numerem +48794424655
 4. Dokonując rezerwacji prosimy o dokładnie przemyślenie daty i długości pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron. W przypadku rezygnacji z przyjazdu w zarezerwowanym przez Państwa terminie zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn od nas (Ośrodka) niezależnych, zadatek nie podlega zwrotowi i należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.
 5. Gość uprawniony jest jednokrotnie do dokonania zmiany terminu pobytu, w terminie do 14 dni do momentu rozpoczęcia pobytu w Ośrodku, bez konieczności zapłaty dodatkowych opłat. Zmiana w tym zakresie jest skuteczna, jeżeli Ośrodek dysponuje wolnymi pokojami w tym okresie i zaakceptuje nowy termin pobytu a długość nowego pobytu nie będzie krótsza niż pierwotna.
 6. Zapłaty pozostałej ustalonej części opłat Gość zobowiązany jest dokonać w dniu przybycia do Ośrodka podczas zameldowania. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu przez Gościa.
 7. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie rezerwacji Ośrodka. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
 8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, zaś kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Zameldowanie trwa do godziny 21:00. W razie nie poinformowania Ośrodka o opóźnionym przyjeździe najpóźniej do godziny 18:00 w dniu przyjazdu, Ośrodek ma prawo do anulowania rezerwacji, w takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Gość powinien zawiadomić Ośrodek o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Śniadania serwowane są w jadalni Ośrodka od 08:00 do 9:30.
 11. W Ośrodku nie przyjmujemy zwierząt.
 12. Dzieci do lat 18 muszą przebywać pod stałym nadzorem. Goście ponoszą również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci do lat 18.
 13. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 14. Podczas pobytu Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
 15. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie na zewnątrz w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 16. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 17. Miejsce na ognisko można użytkować do godziny 21:00
 18. Basen Czynny jest w sezonie letnim (01.06-31.08) w godzinach 10-19:30. Kąpiel poza tymi przedziałami jest niedozwolona i może być niebezpieczna dla życia i zdrowia (filtracja i dezynfekcja wody)
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób trzecich.
 20. Gość otrzymuje klucz (do pokoju, i wejścia głównego). Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za wymianę wkładki.
 21. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, wyłączyć klimatyzację, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna, drzwi balkonowe oraz drzwi do wejścia głównego na klucz.
 22. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 23. Do korzystania dla Gości udostępniony jest parking znajdujący się na terenie Ośrodka. Parking jest bezpłatny, ogrodzony, niestrzeżony. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 24. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się:
  – używania w pokojach grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek elektrycznych, mikserów, kuchenek mikrofalowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Ośrodka. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Ośrodka można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 25. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy.
 26. Świadczymy wyłącznie działalność turystyczną dla osób fizycznych, nie wystawiamy dokumentów firmowych (w tym Faktur VAT)

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego pobytu.